Smokey Mountain
Ang artikulong ito ay bahagi ng serye tungkol sa proyektong community engagement kasama ang pamayanan sa ilalim ng Asia Blue Skies campaign. Ang proyektong ito ay naisasagawa sa tulong ng 3M Global, Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) at ng Integrated Programme for Better Air Quality in Asia (IBAQ Programme). Mababasa ang English version ng artikulong ito rito.

Binigyang-diin ng mga mamamayan ng Barangay 128 ang kahalagahan ng pakikibahagi ng buong pamayanan upang matagumpay na maipatupad ang Clean Air Action Plan ng Lungsod ng Maynila. Ibinahagi ng mga mamamayan ng Barangay 128 ang kanilang mga opinyon at rekomendasyon kung paano tatalakayin ang polusyon sa hangin sa isang community engagement session noong Disyembre 1, 2021.  

 

May 27 na indibidwal ang lumahok sa talakayan, kabilang dito ang 18 na dumalo on-site habang may siyam na dumalo sa pamamagitan ng Zoom. Kabilang sa kanila ang mga pangulo ng mga home owners' association sa bawat gusali, mga kinatawan mula sa pamahalaang-lungsod ng Maynila, mga kinatawan mula sa mga non-government organizations sa kanilang pamayanan at Clean Air Asia. 

Gaya ng sinabi ng Canada sa COP 26, nilalayon ng aming bansa na paigtingin ang mga plano kung paano mapapababa ang greenhouse gas emissions sa aming bansa ganoon din sa ibayong dagat. Naniniwala kami na makatutulong ito maging sa mga komunidad na nakararanas na ng epekto ng climate change nang sila ay mas tumatag pa at magkaroon ng sapat na kakayahan upang makaangkop sa epekto ng climate change. Ang pakikipagtulungan sa mga pamayanan sa larangan ng kalidad ng hangin ay nakatutulong upang masiguro na ang mga isinasagawang action upang labanan ang climate change ay nakabatay sa mga kongkretong solusyon,” ayon sa salin sa Filipino ng sinabi ni Vicky Singmin, Political Counsellor, Mission of Canada to ASEAN, sa isang video message. Ang pamahalaan ng Canada sa pamamagitan ng Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) ay isa sa mga tagapagtaguyod ng proyektong ito. 

Sa talakayang naganap, hinati ang mga lumahok sa tatlong pangkat kung saan kanilang pinag-usapan ang mga pamamaraan upang matulungang luminis ang hangin sa Barangay 128. Ayon sa kanila, ang polusyon sa hangin sa kanilang lugar ay maaaring sanhi ng pagsusunog ng tanso at iba pang metal, gayundin sa pagsusunog ng basura, mga usok mula sa mga industriya at maging mula sa mga sasakyan. Ang mga ito ang ninanais na matugunan sa pamamagitan ng iba’t ibang hakbang at gawain. 

Sa mga isinagawang paunang pagpupulong noong July at August, nagmungkahi ng mga aksyon ang mga mamamayan kung paano matutugunan ang polusyon sa hangin sa kanilang lugar. Kabilang sa mga ito ang pagpapaigting sa pagpapatupad ng ordinansa ng barangay laban sa pagsusunog ng metal at basura, pagpapataas ng kamalayan ng mga mamamayan sa barangay tungkol sa mga ordinansang ito, at pagtukoy sa mga paraan upang makapagbigay ng alternatibong pagkakakitaan sa mga tao na nagsusunog ng mga basura at metal.  

Project Inception Meeting
Nakikinig mabuti ang mga nagsidalo sa Project Inception Meeting noon nakaraang Disyembre. Ang larawang ito ay mula sa Barangay 128.

 

Pinatunayan at pipnagyaman ng talakayang ito ang resulta ng naunang survey tungkol sa polusyon sa hangin na isinagawa sa barangay ilang buwan na ang nakalipas. Iminungkahi ng mga dumalo na mahalagang maisama sa pagbuo ng clean air plan (para sa Barangay 128) maging ang mga namamasura. Naniniwala rin sila na mahalagang mabigyang-diin ang masamang dulot sa kalusugan ng pagsusunog ng basura at ng tanso lalo na sa mga aktibidad na may kinalaman sa pagpapaigting ng kaalaman ng mga mamamayan. 

Sa pamamagitan ng mg facilitated group discussions, tinukoy ng mga dumalo ang iba’t ibang pamamaraan upang matugunan ang mga pangunahing pinagmumulan ng polusyon sa hangin. Kabilang sa mga ito ang: mahigpit na pagpapatupad ng mga umiiral na ordinansa sa barangay, pagtatatag ng Clean Air Watch kung saan maaaring makilahok ang mga mamamayan, paglalagay ng mga CCTV upang masubaybayan at mabantayan ang mga ilegal na pagsusunog ng basura at tanso, pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa polusyon sa hangin at sa mga masamang dulot nito sa kalusugan, at ang pagkumpiska sa mga tanso at iba pang scrap metal. 

Isa sa mga nanguna sa group activity si Sangguniang Kabataan Chairperson Alma A. Geli. Ayon sa kaniyang pangkat, mahalagang maipaunawa sa mga mamamayan ang masamang dulot ng pagsusunog ng basura, tanso at iba pang scrap metal. Kailangan po kasi, bukod sa awareness na ibinibigay sa kanila, kailangan na ma-emphasize po ang mga disadvantage na nangyayari dahil sa pagsusunog ng basura at pagsusunog ng tanso, hindi lang sa health, pati sa community na rin,” aniya. 

Kabilang rin sa mga tinalakay ng mga dumalo ay kung paano matutungunan ang polusyon na dulot ng usok mula sa mga dumaraang sasakyan at mula sa mga pabrika at paggamit ng uling sa pagluluto. Ang iba pang tinalakay sa pagpupulong na ito ay makikita sa infographic sa ibaba: 

 

Project Inception Meeting Infographic
Gawa ni: Cyreene Fontanilla